Kalkulatory


PDF Drukuj

Kalkulator pozwala obliczy efektywne oprocentowanie rocznego kredytu, przy zaoeniu, e kredyt ma by spacony jednorazow rat wraz z odsetkami na zakoczenie okresu kredytowania, a prowizja patna jest z gry.

Przejd do kalkulatora

 
PDF Drukuj

Kalkulator pozwala obliczy efektywne oprocentowanie rocznego kredytu, przy zaoeniu, e kredyt ma by spacony jednorazow rat na zakoczenie okresu kredytowania, natomiast odsetki i prowizja s patne z gry.

Przejd do kalkulatora

 
Kalkulator Kredytowy III - Raty w kredycie balonowym PDF Drukuj

Kredyt balonowy polega na tym, e kredytobiorca w okresie spaty kredytu paci relatywnie niewielkie raty, a wysoko ostatniej raty jest bardzo wysoka w stosunku do rat regularnych (std rata balonowa). Kalkulator suy do obliczania rat kredytu balonowego, patnych na koniec kadego okresu rozliczeniowego, przy zaoonej stopie procentowej i znanej wielkoci raty balonowej, patnej na zakoczenie okresu kredytowania.

Przejd do kalkulatora

 
PDF Drukuj

Kalkulator pozwala obliczy warto rat kredytu - i jak nazwa sugeruje - przez cay okres kredytowania bed one takie same. Jednak zaoenie staoci raty kredytu oznacza, e proporcje pomidzy czci kapitaow i odsetkow bd cay czas si zmieniay - na pocztku kredytobiorca bedzie spaca gwnie odsetki i stosunkowo ma cz kapitau, i dopiero z upywem czasu te proporcje bd si odwracay.

Przejd do kalkulatora

 
PDF Drukuj

Kalkulator pozwala obliczy wielko rat kredytu dla kadego okresu rozliczeniowego. Raty spat bd coraz mniejsze, poniewa cz kapitaowa jest staa i w miar spat kredytu, odsetki bd naliczane od malejcej kwoty zaduenia.

Przejd do kalkulatora

 
PDF Drukuj

Kalkulator pozwala wyliczy rzeczywist stop procentow dla kredytu spacanego w regularnych ratach. RRSO jest stop procentow uwzgldniajc nalene odsetki, prowizje i inne opaty zwizane z kredytem. Dziki temu RRSO pozwala na atwiejsze porwnanie kredytw gotwkowych, hipotecznych i innych.


Przejd do kalkulatora