Analizy i porady


PDF Drukuj

Przez umow o kredyt konsumencki rozumie si umow, na mocy ktrej przedsibiorca w zakresie swojej dziaalnoci, zwany dalej "kredytodawc", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem kada Umowa kredytowa zawarta pomidzy przedsibiorc a konsumentem ? czyli osoba fizyczn, w celu bezporednio nie zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem zacigany przez konsumenta kredyt bankowy, kredyt zacignity w Spdzielczej Kasie Oszczdnociowo ? Kredytowej, poyczk zacignita w firmie zajmujcej si udzielaniem poyczek itp.

Więcej…
 
Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank PDF Drukuj

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank okrela powinna Umowa kredytowa zawarta z bankiem lub regulamin kredytowy stosowany przez dany bank. Postanowienia te nie mog by jednak sprzeczne z art. 75 ustawy Prawo bankowe, ktry dotyczy wanie tego zagadnienia. Przepis art. 75 PB upowania bank do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie stwierdzenia, e warunki udzielenia kredytu nie zostay dotrzymane, lub w razie zagroenia terminowej spaty kredytu z powodu zego stanu majtkowego kredytobiorcy.

Więcej…
 
Czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RSSO)? PDF Drukuj

RRSO jest cile powizane z kredytem konsumenckim i z ustaw o kredycie konsumenckim. Kredyt konsumencki to kredyt lub poyczka, ktrej zasady udzielania reguluje ustawa o kredycie konsumenckim(pobierz tekst ustawy)z 18 lipca 2001 r. (DzU 100/2001, poz. 1081 z pniejszymi zmianami); dla kredytu konsumenckiego okres kredytowania nie moe by krtszy ni trzy miesice, a kwota kredytu nie moe by mniejsza od 500 i nie wiksza od 80 tys. z (lub odpowiednio rwnowarto w walucie obcej).
Pojcie RRSO zostao wprowadzone przez ustawodawc, aby pomc kredytobiorcom we waciwej ocenie caego wachlarza kredytw konsumenckich oferowanych przez banki.

Więcej…
 
PDF Drukuj

Decydujc si na zacignicie kredytu hipotecznego, musimy zda sobie spraw z tego, e z kredytem przyjdzie nam y przez co najmniej kilkanacie-kilkadziesit lat. I dlatego przed wizyt w banku lub u porednika finansowego, warto solidnie przygotowa si do spotkania i zwrci szczegln uwag na kilka istotnych czynnikw, od ktrych bdzie zaleao to czy wybrany kredyt speni nasze oczekiwania i wymagania, czy te bdzie nas uwiera jak niewygodne buty.

Więcej…
 
PDF Drukuj

Zacigajc kredyt czsto stajemy przed dylematem wyboru sposobu spaty rat. Obok kwestii dotyczcej wyboru waluty kredytu czy oprocentowania, sposb spaty rat jest kwesti jedn z istotniejszych, wic warto spdzi kilka minut nad zastanowieniem si ktry sposb spat jest dla nas - kredytobiorcw, najkorzystniejszy.

Więcej…